İletişim

Hacettepe Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi
Psikoloji Bölümü
Sosyal Psikoloji Laboratuvarı
06800/ 2978336

e-mail: sospsilab@gmail.com

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Psikoloji Laboratuvarı
06800 Beytepe Ankara