Tezler

Soylu, B. (2010). Psikolojik ve sosyal dışlanma ile sosyal reddedilme kavramları arasındaki farklılıkların saldırganlık temelinde incelenmesi: Cinsiyet, bağışlayıcı kişilik ve negatif duygulanımın rolü.

Yılmaz Anatca, V. (2010). Sosyal dışlanmanın saldırgan davranışlar üzerindeki etkisi.

Yavuz Güzel, H. (2012). Psikolojik Dışlanma Kişisel Belirsizlik Hissine Yol Açar mı? Psikolojik Dışlanmanın, Kişisel Belirsizliğin ve Ölümlülüğün Dikkat Çekici Olmasının Etkileri. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Kaya, A.G. (2012). Sosyal Dışlanmaya Verilen Tepkilerin Sosyal Karşılaştırma Süreçleri Açısından İncelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Abayhan, Y.(2013). Sosyal Etki Bağlamında Psikolojik Dışlanma. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Psikoloji Laboratuvarı
06800 Beytepe Ankara