Makaleler

Aydın, O., Şahin, D. Yavuz Güzel, H., Abayhan, Y., Kaya, A.G., ve Ceylan, S.(2013). Ait Olma İhtiyacının ve Haberdar Olmanın Psikolojik Dışlanmaya Gösterilen Tepkiler Üzerindeki Etkileri, Türk Psikoloji Dergisi,28 (72), 21-31.

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Psikoloji Laboratuvarı
06800 Beytepe Ankara