Sunumlar

Abayhan, Y., Şahin, D. N., Aydın, O., Çiffiliz, G., Yavuz, H., Ceylan, S. ve Kaya, A. G. (2010). “Relationships between parental psychological control, rejection sensitivity and prosocial/aggressive behaviors in younger adolescents.” 3rd International Congress on Interpersonal Acceptance and Rejection, Padova, 28-31 Temmuz 2010. (Sözel Bildiri) (.pptx dosyası)

Abayhan, Y., Yavuz, H.,, Ceylan, S., Kaya, A. G., Şahin, D.,& Aydın, O. “Brainstorming as a paradigm for studying ostracism: Experiments with brainstorming and cyberball paradigms”. The 11th Congress of Psychology, Oslo, 7-10 Temmuz 2009. (Poster Bildiri) (.ppt dosyası)

Abayhan Y., Yavuz H., Kaya A., Şahin D.,& Aydın, O., Çocuklarda Reddedilme Duyarlığı Ölçeği’nin Uyarlanması ve Psikolojik Dışlanmanın Belirlenmesinde Sosyometrik Tercihlerin Uyarlanması, 15. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, 3-5 Eylül 2008. (Panel) (.ppt dosyası)

Çiffiliz, G.,& Abayhan, Y., “Koşula Bağlı Benlik Değeri Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması ve Koşula Bağlı Benlik Değeri ile Reddedilme Duyarlılığının İncelenmesi”. III. Psikoloji Lisansüstü Öğrencileri Kongresi, İstanbul, 24-28 Haziran 2009. (Sözel Bildiri)

Çiffiliz, G., Kaya, A.G., Yavuz, H., Abayhan, Y., Ceylan, S., Aydın, O.,& Şahin, D. “Psikolojik Dışlanma ve Psikolojik Aşırı Kabulün Duygu Durum ve Tehdit Edilen Gereksinimler Üzerindeki Etkisi, 16.Ulusal Psikoloji Kongresi, Mersin, 14-17 Nisan 2010. (Sözel Bildiri)

Kaya, A.G., Çiffiliz, G., Abayhan, Y., Aydın, O., Şahin, D., Yavuz, H.,& Ceylan, S. “Affective and Cognitive Consequences of Ostracism in Relation to Belongingness”. 3rd International Congress on Interpersonal Acceptance and Rejection, Padova, 28-31 Temmuz 2010. (Sözel Bildiri) (.ppt dosyası)

Şahin D., Aydın O., Abayhan Y., Yavuz H., Kaya, A., Psikolojik Dışlanma Ölçeği’nin Geliştirilme Çabası, 15. Ulusal Psikoloji Kongresi,  İstanbul, 3-5 Eylül 2008. (Panel)

Yavuz, H., Abayhan, Y., Ceylan, S., Şahin, D., Aydın, O., Kaya, A.G., Çiffiliz, G. “Do Ostracized People Ostracize? The Effects of Ostracism in Relation to Retaliation”. 3rd International Congress on Interpersonal Acceptance and Rejection, Padova, 28-31 Temmuz 2010. (Sözel Bildiri) (.ppt dosyası)

Çiffiliz, G., Kaya, A.G., Yavuz, H., Abayhan, Y., Ceylan, S., Aydın, O.,& Şahin, D. “Psikolojik Dışlanma ve Psikolojik Aşırı Kabulün Duygu Durum ve Tehdit Edilen Gereksinimler Üzerindeki Etkisi, 16.Ulusal Psikoloji Kongresi, Mersin, 14-17 Nisan 2010. (Sözel Bildiri) ppt (.ppt dosyası)

Yavuz Güzel, H., Abayhan, Y., Ceylan, S., Kaya, A.G., Şahin, D., Aydın, O., & Çiffiliz Kınay, G. (2012). “Psikolojik Dışlanmaya Maruz Kalmanın Fizyolojik, Duygusal ve Bilişsel Tepkiler Üzerindeki Etkisi.” 17. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, 25-28 Nisan 2012. (Sözel Bildiri) (.ppt dosyası)

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Psikoloji Laboratuvarı
06800 Beytepe Ankara