Projeler

Tamamlanan Projeler

Proje 1:

Destekleyen Kurum: Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi (BAB)
Proje Başlığı: Sosyal Psikoloji Laboratuvarının Kurulması ve “Yüksek ve Düşük Ait Olma İhtiyacının Psikolojik Dışlama Karşısında Gösterilen Tepkiler Üzerindeki” başlıklı bir deney önerisi
Proje No: 08A701003(2516)
Dönemi: 01.07.2008-01.09.2010
Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Orhan AYDIN

Proje 2:

Destekleyen Kurum: TÜBİTAK
Proje Başlığı: Psikolojik Dışlanmaya Maruz Kalmanın Bilişsel, Duygusal ve Davranışsal Sonuçları
Proje No: 109K094
Dönemi: 15.09.2009-15.03.2011
Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Orhan AYDIN

Proje 3

Destekleyen Kurum: TÜBİTAK(Hızlı Destek Projesi)
Proje Başlığı: Psikolojik Dışlanmanın, Kişisel Belirsizliğin ve Ölümlülüğün Dikkat Çekici Olmasının Etkileri ve Kişisel Belirsizliğin Düzenleyici Rolü
Proje No:111K310
Dönemi:15.09.2011-15.09.2012
Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Deniz ŞAHİN

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Psikoloji Laboratuvarı
06800 Beytepe Ankara